Vi är en fastighetsägarförening u.p.a som bildades den 16 augusti 1925.

 

Sedan HLS bildades för dryga 90 år sedan har mycket hänt.

De senaste 15-20 åren har området som föreningen verkar i förändrats i snabb takt.

De flesta i området är permanentboende och många är nyinflyttade.

 

HLS är en fastighetsägarförening som består av betalande medlemmar i fastighetsområdena;     

 

 H - Hasseludden

 L - Lövberga

 S - Skarpnäs 

 

Området Rensätra ingår även som boendeområde.

 

Myrsjöns Bad och Festplats är privat mark som ägs av fastighetsägarföreningen HLS och som upplåts till allmänheten.

 

Styrelsen arbetar med vår närmiljö. Vi hoppas på att vi kan vara en förening för alla som bor i vårt område.

 

Vårt mantra är;

* det är roligt och viktigt att arbeta med vår närmiljö

* bevara och skapa nya traditioner. 

 

Ett fåtal medlemmar är aktiva i skötseln av Myrsjöns bad och festplats men fler aktiva behövs!

 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du är intresserad av att vara mer aktiv eller vill diskutera någon fråga gällande Myrsjöns bad och festplats.

 

MVH

HLS Styrelse

 

( Klicka på fliken till vänster "Kontakta oss", där finns du den aktuella styrelsen för HLS)

 
stäng