årsstämma 2011/12

Idag kom 15 st av de dryga 260 medlemmarna i HLS.

 

Här kan du nu läsa dagens protokoll, resultat och balansräkning samt årets budget för föreningen Hasseludden - Lövbergavägen - Skarpnäs (HLS)

 

Balansrak_2012_Blad1.pdf

 

Resultatrakn_2012_xlsx_Blad1.pdf

(Här finns även tidigare budget för de senste två åren samt det nya gällande året 2013)

 

HLS_stamma.protokoll_2013.pdf

(Obs att denna inte är justerad än. När den är det så scannas den in...)

 

HLS_2013_valberedningforslag.pdf

(Här ser ni även förgående år 12/13, så är det lättare att förstå vilka som har tid kvar som ordinarie styrelsledamot)

 

Information_fran_HLS_Fastighetsagareforening.pdf

(Här i Hasselbladet finns verksamhetsberättelsen inlagd...)

 

HLSArsst.narvarolista.pdf

 

Medlemmar och blivande medlemmar i Hasseludden- Lövberga-Skarpnäs Fastighetsägarförening är välkomna till en extra årsstämma Lördagen den 18 augusti kl 16.00 på Myrsjöns dansbana.

 

Klicka på länkarna nedan och läs om; *Kallelse/inbetalningskort för medlemskap *Dagordning * Verksamhetsberättelsen för 2011/2012 * Styrelsens motioner inför arbetet 2012/13 HLS *Valberedningens förslag till styrelse 2012/13. (En personlig presentation av valberedningens förslag till styrelse 2012/13 kommer att läggas upp så snart alla skrivit klart dessa.)

 

Kallelse_18_augusti_2012_och_Inbetalningskort_HLS.pdf

Du/ni vet väl om att ett betalt medlemskap ger dig rösträtt på stämman. Är man fler fastighetsägare kan man betala in var sin medlemsavgift och därmed ha var sin röst på stämman.

 

Dagordning_aug_2012a.pdf

 

Bilaga1_Stryrelsens_forslag_infor_arstamma.pdf

 

bilaga.pdf (fortsättning från bilaga ovan.....)

 

Forslag_Nya_HLS-styrelse_2012-13_valberedning.pdf


Presentation_av_valberedningens_forslag_till_styrelse_for_HLS_12.pdf

 

Synpunkter_pa_forslag_fran_HLS_styrelse_till_extra_stamma_2012.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll_extra_arsmote_20120818_.pdf

OBS En extra årsstämma för 2012 blir i Augusti.

Läs orsak till extrastämma i bifog länk.

(obs att protokollet nedan ej är justerat än.....)


Protokoll_ordinarie_arsstamma_HLS_20124.pdf

 

 
stäng