årsstämma 2012/13

Idag kom 15 st av de dryga 260 medlemmarna i HLS.

 

Här kan du läsa dagens protokoll, resutat och balansräkning samt årets budget för föreningen Hasseludden - Lövbergavägen - Skarpnäs (HLS)

 

HLS_stamma.protokoll_2013.pdf

(Obs att denna inte är justerad än. När den är det så scannas den in...)

 

HLS_2013_valberedningforslag.pdf

(Här ser ni även förgående år 12/13, så är det lättare att förstå vilka som har tid kvar som ordinarie styrelsledamot)

 

Information_fran_HLS_Fastighetsagareforening.pdf

(Här i Hasselbladet finns verksamhetsberättelsen inlagd...)

 

HLSArsst.narvarolista.pdf

(15st medlemmar)

Dagordning Årsstämma den 9 juni 2013

 1. Val av ordförande för dagens sammanträde
 2. Val av justerare för dagens protokoll
 3. Fråga om stämman behörigen utlysts
 4. Styrelsens och revisorernas berättelse för räkenskapsåret
 5. Fastställande av balans och resultaträkning
 6. Disposition av årets vinst eller förlust
 7. Fråga om ansvarasfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande i styrelsen
 9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter som är i tur att avgå
 10. Val av 2 revisorer och suppleant
 11. Ärenden som av styrelsen framlagts för föreningen eller sådan som föreningsmedlemmar önskar få behandlade vid stämman, vilka ska vara inlämnade fyra veckor före stämman.

Läs även senaste info i Hasselbladet med en kort verksamhetsberättelse.

Klicka på länken och läs;

 

Information_fran_HLS_Fastighetsagareforening.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Medlemmar och blivande medlemMar Hasseludden - Lövberga - Skarpnäs (HLS) Fastighetsägarförening är varmt välkomna TILL årsStämma

söndagen den 9 juni 2013 kl 16.00 på Myrsjö festplats
Välkomna!


Styrelsen i HLS

 
stäng