Denna sida skapades den: 2015-05-15 19:11


Idag hölls årsstämman för HLS 14/15.

Vi var 18 medlemmar som kom på mötet.


Ni kan läsa verksamhetsberättelsen, valberedningens förslag etc underfliken Årstämma eller klicka på den länken.


Stämmoprotokollet finns att läsa här; 


Arsmote_HLS_14_juni_2015.pdf

Förtydligande  i protokollet; 

Punkt 22.2 Kontaktuppgifter och information om Myrsjöns väl och Myrsjön har funnit sedan en tid på HLS hemsida.


Klicka på Myrsjön Väl vid sidan av här i listan eller på denna länk; 

http://hls.snabber.se/myrsjoval.asp

 

I samband med mötet bjöd styrelsen på kaffe/te och tårta då HLS den 16 augusti firar 90 år som förening. (se goda tårtbilder)

 

Foto_2015-06-14_19_10_08.jpg

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 14/15

MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR I

HASSELUDDEN - LÖVBERGA - SKARPNÄS (HLS) FASTIGHETSÄGARFÖRENING ÄR VARMT VÄLKOMNA PÅ ÅRSTÄMMA.  

SÖNDAG DEN 14 JUNI 2015 KL 16.00 PÅ MYRSJÖ BAD OCH FESTPLATS.


Motion från medlem ska ha inkommit senast 14 dagar innan stämman till ordförande 

sorendahl@hotmail.com

 

Klicka på länken och läs hela kallelsen här;   Kallelse_till_Arsmote_2015_1.pdf


HLS FASTIGHETSÄGARFÖRENING BILDADES DEN 16 AUGUSTI 1925. FÖRENINGEN FIRAR SÅLEDES 90ÅR I ÅR! 

 

DETTA FIRAR VI GENOM ATT BJUDA PÅ KAFFE/TE OCH TÅRTA TILL ALLA SOM KOMMER PÅ ÅRSSTÄMMAN.

 Varmt välkomna

 Styrelsen

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmöte i Hasseludden-Lövberga-Skarpnäs fastighetsägareförening u.p.a.

 

Kallelse till årsmöte söndagen den 14 juni 2015 kl. 16,00 på Myrsjöns bad och festplats dansbana.

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Anteckning av närvarande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av justerare, tillika rösträknare
 7. Årsmötets behörighet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Disposition av årets ekonomiska resultat
 12. Styrelsens ansvarsfrihet
 13. Val av ordförande för ett år
 14. Val av styrelseledamöter för två år
 15. Val av styrelsesuppleanter för ett år
 16. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant för ett år
 17. Val av valberedning ett år
 18. Arvode till styrelse, webansvarig och revisor.
 19. Information om budgeten för år 2015
 20. Fastställande av medlemsavgifter för 2016
 21. Ärenden som styrelsen framlagts för föreningen eller sådana som föreningsmedlemmarna önska få behandlade vid stämman (motioner)
 22. Övriga frågor ;    1) Arbetsgruppsgrupp
 23. Årsmötet avslutas

ÅRSSTÄMMA FÖR 2014/15

 

Här kan du läsa dagens protokoll, resutat och balansräkning samt årets budget för föreningen Hasseludden - Lövbergavägen - Skarpnäs (HLS)

 

 

* Stämmoprotokollet för dagens årsmöte läggs in så fort det har justerats.


* Närvarolista; 18 medlemmar.


Verksamhetsberattelse_aret_2014.pdf


Resultatrakning_och_Balansrakning_HLS_2014_Blad1.pdf


Valberedningens_forslag-HLS_14-15.pdf
 
stäng