Välkommen till 2010/11-årsstämma med efterföljande invigningfest av vår fina dansbana.

 

HLS håller ordinarie stämma lördagen den 21 maj kl 16.00.

 

Vi inleder med att hålla årets stämma. Dagordning finns på baksidan av kallelsen.


Vill du ta med dig någon som inte är medlem men som vill bli är ni båda välkomna! Vi registrerar medlemsskapet på plats. Årsredovisningen delas ut på stämman.


Efter stämman ställer vi till med fest för de som vill. Vi bjuder på förtäring och alkoholfri dryck. Anmälan till festen görs till;


Kristina Gyllström mobil 070/760 87 99 alt kristina.gyllstrom@hotmail.com  eller till

 

Anette Wallman mobil 073/914 38 24 anette.wallman@stockholmvatten.se


Senast fredag 13 maj, ange antal barn och antal vuxna. 

 

Plats: Dansbanan, Myrsjöns friluftsplats.

 

Välkommen!             

 

Med denna kallelse får du även ditt medlemskort för 2011. Direktanslutna medlemmar erhåller också ett inbetalningskort för årets medlemsavgift.

 

 

 

 

 

 

 
stäng