Medlemsvillkor enligt HLS Stadgar,  senast ändrad 1 juni 1995

(Föreningen HLS bildades den 16 augusti 1925)§4 Som medlem i föreningen kan intas varje person som äger eller bebor fastighet inom området Hasseludden- Lövberga-Skarpnäs- Rensätra.

Fastighetsägarens make eller maka kan istället inträda som medlem. Styrelsen beslutar vilka som bör intas i föreningen. Avslås ansökan om inträde kan beslutet om så begärs, underställas föreningsstämma. Utträde skall begäras skriftligen hos styrelsen och träder i kraft med utgången av löpande arbetsår. Medlem som bevisligen och med avsikt skadat eller försökt skadat föreningen eller motarbetas dess syften kan uteslutas ur föreningen. Beslut i frågan kan avgöras på föreningsstämma och godkännas med 2 / 3 majoritet.


§5 Varje medlem erlägger vid inträde i föreningen en insats på 20 kronor. Dessutom erlägger varje medlem en årsavgift som fastställs av föreningsstämman, dock högst 300 kronor.

Årsavgiften erläggs vid inträde i föreningen och därefter före den 1 juli varje år. Medlem som inte har erlagt årsavgift har heller inte rösträtt vid stämma. Skulle avgiften inte vara betald den 1:a påföljande juli beslutar styrelsen beträffande medlemskapet.Andra medlemsvilkor/förmåner som ej står med i stadgarna;


Som betalande medlem...


  • är du med och kan påverka kommande kommunala frågor som rör vår närmiljö. Det som vi bevakar och tycker är viktigt just nu är vägbelysning, vägar, natur och miljö.


  • får du hyra dansbanan och hela Myrsjöns festplatsområde inkl. stolar, bord kaffebryggare m.m. till ett förmånligt pris. (Se www.hls.nu för priser och lediga dagar)


  • får du 10% rabatt på  Skepparholmen Spa och konferenshotell på måltider (ej dryck) och hela 15 % rabatt på alla tränings- och temahelger.

 

Klicka på länken och läs mer om tränings-temahelgerna.

 

https://www.skepparholmen.se/se/traening/traenings-temahelger/


Hur gör Du/Ni då?


Boka som vanligt på Skepparholmen Spa och konferanshotell och uppge att ni är HLS-medlem samt skicka oss ett mail på boka@hls.nu så vi kan bekräfta till dem att ni är betalande medlem.

Annars gäller tyvärr inte rabatten.


Skarmavbild_2017-08-09_kl._10.12.50.png

 

 (bilden är lånad av Skepparholmen Spa Konferanshotell)

 
 
stäng