Bästa fastighetsägare och blivande medlem.

 

 

HLS är en fastighetsägarförening som äger och ansvarar för Myrsjöns Bad och Festplats.

 

HLS styrelse arbetar ideellt med frågor som rör badplatsen men även med kommunala frågor som rör vår närmiljö. 

 

Badplatsen är dock förenat med vissa underhållskostnader (se nedan) och vi behöver ditt stöd för att kunna bevara, underhålla och utveckla denna vackra plats.

  

Vänligen stöd HLS genom att betala in årets medlemsavgift på 200:-/år och fastighet.

 

Vänligen betala medlemsavgift på 200:-

 

PLUSGIRO: 25 42 43 - 9 Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.

  

SWISH: 123 226 9009  Ange gatuadress samt e-mail i samband med betalning.

 

Ett stort tack för att du stödjer HLS!

 

OBS! 

HLS medlemmar kan även hyra dansbanan och Myrsjöns festplats inkl. stolar och bord m.m. till ett förmånligt pris.

Läs i rubriken "Se bokade dagar" /"Priser för hyra" här till vänster.

 

Underhåll/att göra framöver:

   

Vi införskaffar nu ett utegym, upplysning, ny info.skylt, byta staket, underhålla gungor, reparera och måla om efter klotter och skadegörelser m.m. m.m

 

Framtida information:

 

Vill du ha information om vad som händer på festplatsen via e-mail och eller SMS skicka då antingen ett e-mail till:

 

info@hls.nu alternativt ett SMS med ditt namn och mobilnummer till: 0767 03 85 60.

 

Det är mycket troligt att vi går över till elektroniskt utskick av information så skicka dina kontaktuppgifter redan nu så du inte går miste om vad som händer framöver.


Mvh

HLS-styrelse

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsvillkor enligt HLS Stadgar,  senast ändrad 1 juni 1995

(Föreningen HLS bildades den 16 augusti 1925)§4 Som medlem i föreningen kan intas varje person som äger eller bebor fastighet inom området Hasseludden- Lövberga-Skarpnäs- Rensätra.

Fastighetsägarens make eller maka kan istället inträda som medlem. Styrelsen beslutar vilka som bör intas i föreningen. Avslås ansökan om inträde kan beslutet om så begärs, underställas föreningsstämma. Utträde skall begäras skriftligen hos styrelsen och träder i kraft med utgången av löpande arbetsår. Medlem som bevisligen och med avsikt skadat eller försökt skadat föreningen eller motarbetas dess syften kan uteslutas ur föreningen. Beslut i frågan kan avgöras på föreningsstämma och godkännas med 2 / 3 majoritet.


§5 Varje medlem erlägger vid inträde i föreningen en insats på 20 kronor. Dessutom erlägger varje medlem en årsavgift som fastställs av föreningsstämman, dock högst 300 kronor.

Årsavgiften erläggs vid inträde i föreningen och därefter före den 1 juli varje år. Medlem som inte har erlagt årsavgift har heller inte rösträtt vid stämma. Skulle avgiften inte vara betald den 1:a påföljande juli beslutar styrelsen beträffande medlemskapet.Andra medlemsvilkor/förmåner som ej står med i stadgarna;


Som betalande medlem...


  • är du med och kan påverka kommande kommunala frågor som rör vår närmiljö. Det som vi bevakar och tycker är viktigt just nu är vägbelysning, vägar, natur och miljö.


  • får du hyra dansbanan och hela Myrsjöns festplatsområde inkl. stolar, bord kaffebryggare m.m. till ett förmånligt pris. (Se www.hls.nu för priser och lediga dagar)


  • får du 10% rabatt på  Skepparholmen Spa och konferenshotell på måltider (ej dryck) och hela 15 % rabatt på alla tränings- och temahelger.

 

Klicka på länken och läs mer om tränings-temahelgerna.

 

https://www.skepparholmen.se/se/traening/traenings-temahelger/


Hur gör Du/Ni då?


Boka som vanligt på Skepparholmen Spa och konferanshotell och uppge att ni är HLS-medlem samt skicka oss ett mail på boka@hls.nu så vi kan bekräfta till dem att ni är betalande medlem.

Annars gäller tyvärr inte rabatten.


Skarmavbild_2017-08-09_kl._10.12.50.png

 

 (bilden är lånad av Skepparholmen Spa Konferanshotell)

 
 
stäng